MCU 族群股票行情

以下為 MCU 族群最新股價。點擊股票可查詢股票健診和財報分析。資料更新時間為 2022 / 05 / 24

MCU 族群股票行情

以下為 MCU 族群最新股價。點擊股票可查詢股票健診和財報分析。資料更新時間為 2022 / 05 / 24

股號 / 名稱 近一日漲跌幅(%) 近一週漲跌幅(%) 近一月漲跌幅(%)
5471 松翰 -0.13 1.62 -6.58
6206 飛捷 -0.13 -0.26 -1.8
6494 九齊 -0.78 1.6 0.0
NXPI NXP Semiconductors N.V. 0.32 2.09 4.54
STM STMicroelectronics N.V. 0.64 1.65 2.64