CPU 設計概念股利潤比率排名

CPU 設計概念股最新利潤比率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 毛利率 營業利益率 稅後淨利率
QCOM 高通 0.56 0.41 0.34
IBM International Business Machines Corp 0.53 0.11 0.09
MRVL Marvell Technology Inc 0.52 0.05 -0.11
2454 聯發科 0.49 0.25 0.23
AMD 超微半導體 0.46 0.08 0.07
AAPL 蘋果 0.43 0.28 0.23
INTC 英特爾 0.36 -0.05 -0.03