Google (GOOG) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 5.47%;最新 ROA 為 4.12%。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20214 20221 20222 20223
ROA 5.24 4.87 4.60 4.12
ROE 8.32 6.50 6.28 5.47

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

GOOG ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GOOG 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.02
2
AAPL
0.38
3
GOOG
0.05
GOOG 0.05,產業平均 0.06
雲端運算
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.02
2
GOOG
0.05
3
MSFT
0.1
GOOG 0.05,產業平均 0.05
自動駕駛
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOGL
0.05
2
GOOG
0.05
3
INTC
0.01
GOOG 0.05,產業平均 -0.13
手機品牌
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.38
2
GOOG
0.05
3
華碩
0.03
GOOG 0.05,產業平均 0.11
AR品牌
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.38
2
GOOGL
0.05
3
GOOG
0.05
GOOG 0.05,產業平均 0.07
影片分享
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOG
0.05
2
VMEO
-0.06
GOOG 0.05,產業平均 -0.0

相關產業公司數據排行榜

HPC
  • 排名
  • 公司
  • ROE (%)
展開查看 6~10 名
雲端運算
手機品牌
  • 排名
  • 公司
  • ROE (%)
影片分享
  • 排名
  • 公司
  • ROE (%)
載入中 ...