Google (GOOG) 的股價淨值比評價

最新股價淨值比為 5.7 倍,比 16.87% 公司低。
股價淨值比:股價相對於每股淨值的高低
月份 202207 202208 202209 202210
股價淨值比 6.49 6.66 5.92 5.68

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

GOOG 股價淨值比 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GOOG 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
股價淨值比 - 代表性公司數據如下(單位:倍)
1
AMZN
8.18
2
AAPL
47.6
3
GOOG
5.7
GOOG 5.7,產業平均 -5.23
雲端運算
股價淨值比 - 代表性公司數據如下(單位:倍)
1
AMZN
8.18
2
GOOG
5.7
3
MSFT
18.88
GOOG 5.7,產業平均 2.26
自動駕駛
股價淨值比 - 代表性公司數據如下(單位:倍)
1
GOOGL
5.68
2
GOOG
5.7
3
INTC
1.87
GOOG 5.7,產業平均 182.35
手機品牌
股價淨值比 - 代表性公司數據如下(單位:倍)
1
AAPL
47.6
2
GOOG
5.7
3
華碩
0.91
GOOG 5.7,產業平均 13.96
AR品牌
股價淨值比 - 代表性公司數據如下(單位:倍)
1
AAPL
47.6
2
GOOGL
5.68
3
GOOG
5.7
GOOG 5.7,產業平均 14.09
影片分享
股價淨值比 - 代表性公司數據如下(單位:倍)
1
GOOG
5.7
2
VMEO
7.41
GOOG 5.7,產業平均 6.56

相關產業公司數據排行榜

雲端運算
手機品牌
  • 排名
  • 公司
  • 股價淨值比 (倍)
AR品牌
影片分享
  • 排名
  • 公司
  • 股價淨值比 (倍)
載入中 ...