Google (GOOG) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20214 20221 20222 20223
營收 75,325,000 68,011,000 69,685,000 69,092,000
毛利 42,337,000 38,412,000 39,581,000 37,934,000
銷售和管理費用 11,744,000 9,199,000 10,287,000 10,526,000
研發費用 8,708,000 9,119,000 9,841,000 10,273,000
營業費用 20,452,000 18,318,000 20,128,000 20,799,000
稅前淨利 24,402,000 18,934,000 19,014,000 16,233,000
稅後淨利 20,642,000 16,436,000 16,002,000 13,910,000
母公司業主淨利 20,642,000 16,436,000 16,002,000 13,910,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

GOOG 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GOOG 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
AMZN
127,101,000
2
AAPL
90,146,000
3
GOOG
69,092,000
GOOG 69,092,000,產業平均 8,440,476
雲端運算
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
AMZN
127,101,000
2
GOOG
69,092,000
3
MSFT
50,122,000
GOOG 69,092,000,產業平均 6,546,310
自動駕駛
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
GOOGL
69,092,000
2
GOOG
69,092,000
3
INTC
15,338,000
GOOG 69,092,000,產業平均 17,163,063
手機品牌
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
AAPL
90,146,000
2
GOOG
69,092,000
3
華碩
4,678,406
GOOG 69,092,000,產業平均 40,987,833
AR品牌
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
AAPL
90,146,000
2
GOOGL
69,092,000
3
GOOG
69,092,000
GOOG 69,092,000,產業平均 43,904,200
影片分享
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
GOOG
69,092,000
2
VMEO
108,133
GOOG 69,092,000,產業平均 34,600,067

相關產業公司數據排行榜

HPC
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
雲端運算
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
自動駕駛
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
手機品牌
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
AR品牌
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
影片分享
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
載入中 ...