Google (GOOG) 的盈餘再投資比率

最新盈再率為 40.91%。
盈餘再投資比率:衡量企業運用盈餘支應大型投資的狀況
季度 20213 20214 20221 20222
盈再率 49.81 44.26 44.90 40.91

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

GOOG 盈再率 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 GOOG 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
盈再率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
272.17%
2
AAPL
-13.59%
3
GOOG
40.91%
GOOG 40.91%,產業平均 35.83%
手機品牌
盈再率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
-13.59%
2
GOOG
40.91%
3
華碩
24.9%
GOOG 40.91%,產業平均 17.41%
影片分享
盈再率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOG
40.91%
2
VMEO
-
GOOG 40.91%,產業平均 40.91%
DNS
盈再率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOG
40.91%
2
MSFT
24.92%
3
CSCO
-2.59%
GOOG 40.91%,產業平均 27.21%
CDN
盈再率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
272.17%
2
GOOG
40.91%
3
MSFT
24.92%
GOOG 40.91%,產業平均 105.72%
雲端儲存
盈再率 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
272.17%
2
GOOG
40.91%
3
MSFT
24.92%
GOOG 40.91%,產業平均 70.85%

相關產業公司數據排行榜

手機品牌
 • 排名
 • 公司
 • 盈再率 (%)
影片分享
 • 排名
 • 公司
 • 盈再率 (%)
DNS
 • 排名
 • 公司
 • 盈再率 (%)
展開查看 6~10 名
CDN
 • 排名
 • 公司
 • 盈再率 (%)
載入中 ...