微軟 (MSFT) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 9.53%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20233 20234 20241 20242
ROA 4.85
ROE 9.69 10.02 10.44 9.53

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

MSFT ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 MSFT 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.38
3
GOOG
0.07
MSFT 0.1,產業平均 0.05
AR品牌
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.38
2
GOOGL
0.07
3
GOOG
0.07
MSFT 0.1,產業平均 0.08
資料中心
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
GOOGL
0.07
3
MSFT
0.1
MSFT 0.1,產業平均 0.23
社群平台
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOGL
0.07
2
MSFT
0.1
3
META
0.1
MSFT 0.1,產業平均 -0.22
雲端運算
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
GOOG
0.07
3
MSFT
0.1
MSFT 0.1,產業平均 0.02
雲端儲存
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
GOOG
0.07
3
MSFT
0.1
MSFT 0.1,產業平均 -0.08

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...