Meta Platforms Inc (META) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 10.24%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20231 20232 20233 20234
ROA 3.05
ROE 4.56 6.02 8.37 10.24

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

META ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 META 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.5
3
GOOG
0.07
META 0.1,產業平均 0.05
元宇宙
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.5
2
NVDA
0.32
3
META
0.1
META 0.1,產業平均 -0.36
AR品牌
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.5
2
GOOGL
0.07
3
GOOG
0.07
META 0.1,產業平均 0.1
數位廣告平台
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.5
3
GOOGL
0.07
META 0.1,產業平均 0.09
資料中心
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
GOOGL
0.07
3
MSFT
0.1
META 0.1,產業平均 0.17
社群平台
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOGL
0.07
2
MSFT
0.1
3
META
0.1
META 0.1,產業平均 -0.25

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...