亞馬遜 (AMZN) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 5.52%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20231 20232 20233 20234
ROA 0.79
ROE 2.11 4.18 5.62 5.52

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

AMZN ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 AMZN 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.38
3
GOOG
0.07
AMZN 0.06,產業平均 0.05
數位廣告平台
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.38
3
GOOGL
0.07
AMZN 0.06,產業平均 0.07
資料中心
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
GOOGL
0.07
3
MSFT
0.1
AMZN 0.06,產業平均 0.23
零售
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
WMT
0.01
2
AMZN
0.06
3
CVS
0.03
AMZN 0.06,產業平均 0.03
雲端運算
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
GOOG
0.07
3
MSFT
0.1
AMZN 0.06,產業平均 0.02
雲端儲存
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
GOOG
0.07
3
MSFT
0.1
AMZN 0.06,產業平均 -0.08

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...