輝達 (NVDA) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 30.42%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20234 20241 20242 20243
ROA 3.38
ROE 6.51 8.76 23.79 30.42

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

NVDA ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 NVDA 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.38
3
GOOG
0.07
NVDA 0.3,產業平均 0.05
數據中心
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
IBM
0.14
2
INTC
0.03
3
NVDA
0.3
NVDA 0.3,產業平均 0.11
DPU
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
INTC
0.03
2
NVDA
0.3
3
AMD
0.01
NVDA 0.3,產業平均 0.08
自動駕駛
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOGL
0.07
2
GOOG
0.07
3
TSLA
0.14
NVDA 0.3,產業平均 0.15
元宇宙
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.38
2
META
0.1
3
NVDA
0.3
NVDA 0.3,產業平均 -0.37
IC設計
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
IBM
0.14
2
INTC
0.03
3
QCOM
0.13
NVDA 0.3,產業平均 0.06

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...