博通 (AVGO) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 15.3%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20231 20232 20233 20234
ROA 5.53
ROE 16.40 15.36 14.98 15.30

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

AVGO ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 AVGO 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.38
3
GOOG
0.07
AVGO 0.15,產業平均 0.05
IC設計
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
IBM
0.14
2
INTC
0.03
3
QCOM
0.13
AVGO 0.15,產業平均 0.06
HBM
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
AVGO
0.15
3
NVDA
0.3
AVGO 0.15,產業平均 0.1
蘋果
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
鴻海
0.03
3
INTC
0.03
AVGO 0.15,產業平均 0.05
5G
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
VZ
-0.03
2
T
0.02
3
TMUS
0.03
AVGO 0.15,產業平均 0.03
砷化鎵基板
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
AVGO 0.15,產業平均 0.03

相關產業公司數據排行榜

5G
  • 排名
  • 公司
  • ROE (%)
展開查看 6~10 名
載入中 ...