英特爾 (INTC) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 2.57%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20231 20232 20233 20234
ROA -1.83
ROE -2.78 1.48 0.31 2.57

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

INTC ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 INTC 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.38
3
GOOG
0.07
INTC 0.03,產業平均 0.05
自動駕駛
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOGL
0.07
2
GOOG
0.07
3
TSLA
0.14
INTC 0.03,產業平均 0.15
IC設計
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
IBM
0.14
2
INTC
0.03
3
QCOM
0.13
INTC 0.03,產業平均 0.06
數據中心
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
IBM
0.14
2
INTC
0.03
3
NVDA
0.3
INTC 0.03,產業平均 0.11
DPU
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
INTC
0.03
2
NVDA
0.3
3
AMD
0.01
INTC 0.03,產業平均 0.08
GPU 設計
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
INTC
0.03
2
NVDA
0.3
3
AMD
0.01
INTC 0.03,產業平均 0.11

相關產業公司數據排行榜

GPU 設計
載入中 ...