特斯拉 (TSLA) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 13.68%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20231 20232 20233 20234
ROA 2.86
ROE 5.47 5.27 3.59 13.68

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

TSLA ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 TSLA 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
自動駕駛
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GOOGL
0.07
2
GOOG
0.07
3
TSLA
0.14
TSLA 0.14,產業平均 0.15
汽車/卡車
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
F
-0.01
2
GM
0.03
3
TSLA
0.14
TSLA 0.14,產業平均 -0.05
電動車
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
鴻海
0.03
2
F
-0.01
3
TSLA
0.14
TSLA 0.14,產業平均 -0.04
汽車製造
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
F
-0.01
2
GM
0.03
3
TSLA
0.14
TSLA 0.14,產業平均 -0.03
車輛製造
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
F
-0.01
2
GM
0.03
3
TSLA
0.14
TSLA 0.14,產業平均 -0.13
電動車品牌
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
GM
0.03
2
TSLA
0.14
3
RIVN
-0.15
TSLA 0.14,產業平均 -0.17

相關產業公司數據排行榜

電動車
  • 排名
  • 公司
  • ROE (%)
展開查看 6~10 名
電動車品牌
載入中 ...