Marvell Technology, Inc. (MRVL) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 -1.06%;最新 ROA 為 -1.34%。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20222 20223 20224 20231
ROA -1.16 -0.14 0.47 -1.34
ROE -1.87 -0.41 0.04 -1.06

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

MRVL ROA vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 MRVL 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
DPU
ROA - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
INTC
2.11%
2
NVDA
3.75%
3
AMD
2.1%
MRVL -1.34%,產業平均 1.66%
CPU 設計
ROA - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
INTC
2.11%
2
IBM
0.85%
3
聯發科
4.89%
MRVL -1.34%,產業平均 3.29%
網路介面卡
ROA - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
INTC
2.11%
2
NVDA
3.75%
3
MRVL
-1.34%
MRVL -1.34%,產業平均 1.51%
CPU研發
ROA - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
INTC
2.11%
2
IBM
0.85%
3
AMD
2.1%
MRVL -1.34%,產業平均 3.02%
NAND Flash
ROA - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
INTC
2.11%
2
MRVL
-1.34%
3
華邦電
3.22%
MRVL -1.34%,產業平均 1.83%
Technology Services
ROA - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
LUMN
1.4%
2
KD
-
3
SQ
-1.04%
MRVL -1.34%,產業平均 -4.18%

相關產業公司數據排行榜

網路介面卡
載入中 ...