蘋果 (AAPL) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 37.5%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20231 20232 20233 20234
ROA 8.67 7.10
ROE 55.86 40.64 32.48 37.50

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

AAPL ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 AAPL 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.38
3
GOOG
0.07
AAPL 0.38,產業平均 0.05
元宇宙
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.38
2
META
0.1
3
NVDA
0.3
AAPL 0.38,產業平均 -0.37
AR品牌
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.38
2
GOOGL
0.07
3
GOOG
0.07
AAPL 0.38,產業平均 0.08
數位廣告平台
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.38
3
GOOGL
0.07
AAPL 0.38,產業平均 0.07
CPU 晶片設計
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.38
2
IBM
0.14
3
INTC
0.03
AAPL 0.38,產業平均 0.1
CPU 設計
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AAPL
0.38
2
IBM
0.14
3
INTC
0.03
AAPL 0.38,產業平均 0.1

相關產業公司數據排行榜

載入中 ...