Mini LED 概念股營收成長率排名

Mini LED 概念股最新營收成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 單季營收年增率 近4季營收年增率
4966 譜瑞-KY 0.3 23,029,498,000
4958 臻鼎-KY 0.16 166,510,452,000
2317 鴻海 0.12 6,212,958,178,000
6706 惠特 0.07 6,438,885,000
2382 廣達 0.04 1,172,470,788,000
6278 台表科 -0.02 71,964,454,000
3527 聚積 -0.03 3,306,812,000
3034 聯詠 -0.08 142,860,520,000
3714 富采 -0.17 36,507,868,000
6456 GIS-KY -0.2 128,178,926,000
6176 瑞儀 -0.21 54,224,508,000