Mini LED 概念股董監持股質押比例排名

Mini LED 概念股最新董監持股質押比例。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 董監持股質押比例
6456 GIS-KY 0.0
2382 廣達 0.0
3034 聯詠 0.0
3527 聚積 0.0
4958 臻鼎-KY 0.0
3714 富采 0.0
6176 瑞儀 0.0
6278 台表科 0.0
4966 譜瑞-KY 0.06
6706 惠特 0.46
2317 鴻海 0.49