LCD背光模組概念股營收成長率排名

LCD背光模組概念股最新營收成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 單季營收年增率 近4季營收年增率
6577 勁豐 0.22 2,007,134,000
3531 先益 0.21 2,247,108,000
2308 台達電 0.14 335,950,497,000
6246 臺龍 0.14 1,993,873,000
5371 中光電 0.08 53,869,542,000
6278 台表科 -0.02 71,964,454,000
2371 大同 -0.08 30,114,006,000
8085 福華 -0.17 855,683,000
6176 瑞儀 -0.21 54,224,508,000
6120 達運 -0.25 19,450,259,000