LCD背光模組概念股每月營收排名

LCD背光模組概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2308 台達電 32,155,128,000 0.23
6278 台表科 6,109,530,000 0.03
6176 瑞儀 4,891,606,000 0.06
5371 中光電 4,146,239,000 0.03
2371 大同 2,469,205,000 0.02
6120 達運 1,165,201,000 -0.26
3531 先益 212,745,000 0.27
6246 臺龍 208,097,000 0.51
6577 勁豐 149,915,000 0.7
8085 福華 97,727,000 0.25