Type-C 概念股每月營收排名

Type-C 概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2317 鴻海 475,099,076,000 0.14
2392 正崴 7,721,549,000 0.25
3533 嘉澤 2,222,410,000 0.38
4966 譜瑞-KY 1,755,693,000 -0.03
5457 宣德 1,501,092,000 0.42
3605 宏致 922,644,000 0.01
6290 良維 730,214,000 0.1
5269 祥碩 546,086,000 0.03
5351 鈺創 444,983,000 -0.02
6756 威鋒電子 213,250,000 -0.24
6104 創惟 209,865,000 -0.22
2436 偉詮電 192,134,000 -0.44