Type-C 概念股稅後淨利成長率排名

Type-C 概念股最新稅後淨利成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 單季稅後淨利年增率 近4季稅後淨利年增率
3533 嘉澤 1.12 0.64
2392 正崴 0.91 -0.24
4966 譜瑞-KY 0.42 0.48
5457 宣德 0.27 0.17
6756 威鋒電子 0.23 0.86
6290 良維 0.16 -0.43
2317 鴻海 0.08 0.03
6104 創惟 0.03 1.76
5351 鈺創 0.01 14.37
5269 祥碩 -0.07 0.06
3605 宏致 -0.34 -0.06
2436 偉詮電 -0.84 -0.25