Maxlinear Inc (MXL) 的ROE / ROA

最新 ROE 為 -5.54%;。
ROE / ROA:衡量公司每年運用股東資金和資產創造獲利的效率。
季度 20231 20232 20233 20234
ROA 1.10
ROE 1.35 -0.59 -5.50 -5.54

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

MXL ROE vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 MXL 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
IC設計
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
IBM
0.14
2
INTC
0.03
3
QCOM
0.13
MXL -0.06,產業平均 0.06
射頻IC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
QCOM
0.13
2
AMD
0.01
3
TXN
0.08
MXL -0.06,產業平均 -0.06
晶片製造
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
INTC
0.03
3
TXN
0.08
MXL -0.06,產業平均 0.03
手機 CPU 晶片代工
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
INTC
0.03
3
MXL
-0.06
MXL -0.06,產業平均 0.01
電腦網通晶片設計
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AVGO
0.15
2
MRVL
-0.01
3
瑞昱
0.06
MXL -0.06,產業平均 0.04
類比 IC
ROE - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
STM
0.07
2
NXPI
0.08
3
ADI
0.01
MXL -0.06,產業平均 0.01

相關產業公司數據排行榜

手機 CPU 晶片代工
  • 排名
  • 公司
  • ROE (%)
電腦網通晶片設計
載入中 ...