ODP Corp (ODP) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 2,108,000 1,908,000 2,009,000 1,806,000
毛利 481,000 415,000 474,000 396,000
銷售和管理費用 382,000 362,000 379,000 353,000
研發費用
營業費用 386,000 369,000 383,000 427,000
稅前淨利 94,000 47,000 92,000 -32,000
稅後淨利 72,000 34,000 70,000 -37,000
母公司業主淨利 72,000 34,000 70,000 -37,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

ODP 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 ODP 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WMT
173,388,000
2
AMZN
169,961,000
3
CVS
93,813,000
ODP 1,806,000,產業平均 4,969,283
非必需消費零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
TSCO
3,659,841
2
DKS
3,042,405
3
ULTA
2,488,933
ODP 1,806,000,產業平均 1,060,631
文具
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MMM
8,013,000
2
NWL
2,076,000
3
ACCO
488,600
ODP 1,806,000,產業平均 2,082,118

相關產業公司數據排行榜

零售
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
非必需消費零售
文具
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...