CVS Health Corp (CVS) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 85,278,000 88,921,000 89,764,000 93,813,000
毛利 13,375,000 13,603,000 13,577,000 13,876,000
銷售和管理費用
研發費用
營業費用 9,929,000 10,369,000 9,887,000 10,503,000
稅前淨利 2,879,000 2,570,000 3,019,000 2,705,000
稅後淨利 2,142,000 1,914,000 2,265,000 2,047,000
母公司業主淨利 2,136,000 1,901,000 2,261,000 2,046,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

CVS 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 CVS 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WMT
173,388,000
2
AMZN
169,961,000
3
COST
58,442,000
CVS 93,813,000,產業平均 5,395,223
藥局
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WBA
37,052,000
2
CVS
93,813,000
3
HLF
1,215,000
CVS 93,813,000,產業平均 26,454,295

相關產業公司數據排行榜

零售
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
藥局
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
載入中 ...