DICK'S Sporting Goods Inc (DKS) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20241 20242 20243 20244
營收 2,842,181 3,223,643 3,042,405 3,876,171
毛利 1,028,617 1,109,476 1,061,463 1,334,179
銷售和管理費用 702,994 797,717 788,519 959,942
研發費用
營業費用 702,994 797,717 788,519 962,142
稅前淨利 328,287 325,874 268,646 395,344
稅後淨利 304,649 244,331 201,106 296,433
母公司業主淨利 304,649 244,331 201,106 296,433

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

DKS 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 DKS 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WMT
173,388,000
2
COST
58,442,000
3
AMZN
169,961,000
DKS 3,876,171,產業平均 5,334,851
非必需消費零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
TSCO
3,659,841
2
ULTA
3,554,298
3
ODP
1,806,000
DKS 3,876,171,產業平均 1,344,660
戶外用品
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
ASO
1,794,828
2
DKS
3,876,171
3
DECK
1,560,307
DKS 3,876,171,產業平均 966,067
高爾夫球
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MODG
897,100
2
DKS
3,876,171
3
GOLF
412,961
DKS 3,876,171,產業平均 620,347

相關產業公司數據排行榜

零售
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
非必需消費零售
高爾夫球
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...