DICK'S Sporting Goods Inc (DKS) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20224 20231 20232 20233
營收 3,352,160 2,700,205 3,112,419 2,958,861
毛利 1,259,606 984,714 1,121,382 1,012,423
銷售和管理費用 784,333 618,193 661,204 686,959
研發費用
營業費用 784,333 618,193 661,204 686,959
稅前淨利 460,286 331,857 427,321 304,159
稅後淨利 346,093 260,559 318,502 228,456
母公司業主淨利 346,093 260,559 318,502 228,456

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

DKS 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 DKS 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WMT
152,813,000
2
AMZN
149,204,000
3
CVS
81,159,000
DKS 2,958,861,產業平均 4,686,792
非必需消費零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
TSCO
4,006,375
2
DKS
2,958,861
3
ULTA
2,338,793
DKS 2,958,861,產業平均 1,045,033
戶外用品
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
DKS
2,958,861
2
ASO
1,493,925
3
DECK
1,345,640
DKS 2,958,861,產業平均 768,505
高爾夫球
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
DKS
2,958,861
2
MODG
988,500
3
GOLF
558,246
DKS 2,958,861,產業平均 561,717

相關產業公司數據排行榜

零售
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
非必需消費零售
高爾夫球
載入中 ...