Lithia Motors Inc (LAD) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20214 20221 20222 20223
營收 6,309,500 6,705,300 7,240,100 7,295,700
毛利 1,243,800 1,278,100 1,350,700 1,314,200
銷售和管理費用 707,100 728,500 784,600 783,500
研發費用
營業費用 740,100 765,300 822,400 791,100
稅前淨利 431,800 469,800 468,200 455,700
稅後淨利 292,600 343,600 337,600 330,300
母公司業主淨利 291,100 342,200 331,300 329,600

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

LAD 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 LAD 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WMT
152,813,000
2
AMZN
127,101,000
3
CVS
81,159,000
LAD 7,295,700,產業平均 4,618,150
汽車零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
AN
6,666,000
2
PAG
6,920,700
3
LAD
7,295,700
LAD 7,295,700,產業平均 3,644,023

相關產業公司數據排行榜

零售
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...