America's CAR-MART Inc (CRMT) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20233 20234 20241 20242
營收 326,530 388,309 368,025 361,582
毛利 143,516 164,707 164,146 163,019
銷售和管理費用 130,387 147,956 142,793 180,258
研發費用
營業費用 131,924 149,561 144,486 181,954
稅前淨利 1,759 2,253 5,220 -35,591
稅後淨利 1,508 2,088 4,186 -27,463
母公司業主淨利 1,508 2,088 4,186 -27,463

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

CRMT 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 CRMT 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WMT
173,388,000
2
AMZN
169,961,000
3
CVS
93,813,000
CRMT 361,582,產業平均 4,961,532
汽車零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
LAD
7,674,300
2
PAG
7,272,100
3
AN
6,767,400
CRMT 361,582,產業平均 3,801,127

相關產業公司數據排行榜

零售
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...