Nordstrom, Inc. (JWN) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20222 20223 20224 20231
營收 3,657,000 3,637,000 4,486,000 3,569,000
毛利 1,325,000 1,343,000 1,787,000 1,238,000
銷售和管理費用 1,174,000 1,216,000 1,488,000 1,165,000
研發費用
營業費用 1,174,000 1,216,000 1,488,000 1,165,000
稅前淨利 111,000 91,000 266,000 38,000
稅後淨利 80,000 64,000 200,000 20,000
母公司業主淨利 80,000 64,000 200,000 20,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

JWN 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 JWN 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
服飾
營收 - 代表性公司數據如下(單位:美元)
1
GPS
3,477,000 千元
2
JWN
3,569,000 千元
3
FL
2,175,000 千元
JWN 3,569,000 千元,產業平均 611,386 千元
零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:美元)
1
WMT
141,569,000 千元
2
AMZN
116,444,000 千元
3
KR
44,600,000 千元
JWN 3,569,000 千元,產業平均 28,131,007 千元
Retail/Wholesale
營收 - 代表性公司數據如下(單位:美元)
1
WMT
141,569,000 千元
2
AMZN
116,444,000 千元
3
CVS
76,826,000 千元
JWN 3,569,000 千元,產業平均 3,860,052 千元

相關產業公司數據排行榜

服飾
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (美元)
展開查看 6~10 名
零售
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (美元)
展開查看 6~10 名
Retail/Wholesale
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...