Willis Towers Watson PLC (WTW) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 2,244,000 2,159,000 2,166,000 2,914,000
毛利
銷售和管理費用 1,313,000 1,400,000 1,414,000 1,382,000
研發費用
營業費用
稅前淨利 256,000 120,000 164,000 739,000
稅後淨利 206,000 96,000 139,000 623,000
母公司業主淨利 203,000 94,000 136,000 622,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

WTW 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 WTW 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,210,000
2
BRK.A
93,210,000
3
CI
49,048,000
WTW 2,914,000,產業平均 1,352,204
保險經紀
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MMC
5,554,000
2
AON
3,375,000
3
AJG
2,431,900
WTW 2,914,000,產業平均 1,559,077

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
保險經紀
載入中 ...