Erie Indemnity Co (ERIE) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20224 20231 20232 20233
營收 700,635 752,465 839,870 858,938
毛利
銷售和管理費用
研發費用
營業費用
稅前淨利 81,961 109,148 149,090 163,774
稅後淨利 65,490 86,241 117,852 131,040
母公司業主淨利 65,490 86,241 117,852 131,040

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

ERIE 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 ERIE 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,210,000
2
BRK.A
93,210,000
3
CI
49,048,000
ERIE 858,938,產業平均 1,339,408
保險經紀
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MMC
5,554,000
2
AJG
2,431,900
3
WTW
2,914,000
ERIE 858,938,產業平均 1,562,852

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
保險經紀
載入中 ...