Brown & Brown Inc (BRO) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 1,116,000 1,047,300 1,067,700 1,026,200
毛利
銷售和管理費用
研發費用
營業費用
稅前淨利 294,200 254,400 242,300 355,100
稅後淨利 235,500 190,400 175,900 268,700
母公司業主淨利 235,500 190,400 175,900 268,700

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

BRO 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 BRO 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,210,000
2
BRK.A
93,210,000
3
CI
49,048,000
BRO 1,026,200,產業平均 1,352,285
保險經紀
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MMC
5,554,000
2
AON
3,375,000
3
AJG
2,431,900
BRO 1,026,200,產業平均 1,559,077

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
保險經紀
載入中 ...