Tiptree Inc (TIPT) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 381,625 404,518 416,514 446,374
毛利 228,710 254,775 256,054 278,767
銷售和管理費用 61,686 64,592 65,881 69,165
研發費用
營業費用 220,537 231,101 234,913 248,702
稅前淨利 8,173 23,674 21,141 30,065
稅後淨利 3,151 11,850 8,868 16,128
母公司業主淨利 -1,062 5,989 2,153 6,871

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

TIPT 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 TIPT 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,376,000
2
BRK.A
93,376,000
3
COR
72,252,833
TIPT 446,374,產業平均 1,520,393
保險經紀
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MMC
5,554,000
2
AON
3,375,000
3
AJG
2,431,900
TIPT 446,374,產業平均 1,577,581

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
保險經紀
載入中 ...