Tiptree Inc (TIPT) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20214 20221 20222 20223
營收 319,534 324,903 339,843 363,478
毛利 204,647 197,281 203,255 220,416
銷售和管理費用 80,408 71,136 68,989 55,949
研發費用
營業費用 193,756 198,233 198,448 195,291
稅前淨利 10,891 -952 4,807 25,125
稅後淨利 1,016 -866 -21,748 20,057
母公司業主淨利 -426 -960 -22,408 14,223

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

TIPT 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 TIPT 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
76,934,000
2
BRK.A
76,934,000
3
CI
45,199,000
TIPT 363,478,產業平均 1,152,169
保險經紀
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MMC
4,770,000
2
AON
2,696,000
3
WTW
1,953,000
TIPT 363,478,產業平均 1,104,164

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...