Rivian Automotive Inc (RIVN) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 1,121,000 1,337,000 1,315,000 1,204,000
毛利 -421,000 -583,000 -401,000 -377,000
銷售和管理費用 402,000 404,000 393,000 444,000
研發費用 408,000 479,000 507,000 443,000
營業費用 864,000 857,000 1,180,000 1,107,000
稅前淨利 -1,195,000 -1,367,000 -1,521,000 -1,445,000
稅後淨利 -1,195,000 -1,367,000 -1,521,000 -1,446,000
母公司業主淨利 -1,195,000 -1,367,000 -1,521,000 -1,446,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

RIVN 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 RIVN 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
汽車/卡車
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
F
42,777,000
2
GM
43,014,000
3
TSLA
21,301,000
RIVN 1,204,000,產業平均 2,485,483
電動車
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
鴻海
41,077,018
2
F
42,777,000
3
TSLA
21,301,000
RIVN 1,204,000,產業平均 3,443,153
汽車製造
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
F
42,777,000
2
GM
43,014,000
3
TSLA
21,301,000
RIVN 1,204,000,產業平均 21,693,748
車輛製造
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
F
42,777,000
2
GM
43,014,000
3
TSLA
21,301,000
RIVN 1,204,000,產業平均 7,482,542
電動車品牌
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
GM
43,014,000
2
TSLA
21,301,000
3
RIVN
1,204,000
RIVN 1,204,000,產業平均 13,139,847
電動卡車/貨車品牌
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
GM
43,014,000
2
TSLA
21,301,000
3
RIVN
1,204,000
RIVN 1,204,000,產業平均 13,105,567

相關產業公司數據排行榜

汽車/卡車
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
電動車
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
汽車製造
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
車輛製造
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
電動車品牌
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
電動卡車/貨車品牌
 • 排名
 • 公司
 • 營收 (千美元)
載入中 ...