Magna International Inc (MGA) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 10,673,000 10,982,000 10,688,000 10,454,000
毛利 1,257,000 1,438,000 1,424,000 1,493,000
銷售和管理費用 488,000 505,000 491,000 566,000
研發費用
營業費用 982,000 955,000 886,000 1,183,000
稅前淨利 275,000 483,000 538,000 310,000
稅後淨利 217,000 354,000 417,000 298,000
母公司業主淨利 209,000 339,000 394,000 271,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

MGA 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 MGA 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
汽車/卡車
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
F
45,962,000
2
GM
42,979,000
3
TSLA
25,167,000
MGA 10,454,000,產業平均 2,541,481
車用模組/系統
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MGA
10,454,000
2
LEA
5,841,200
3
ADNT
3,660,000
MGA 10,454,000,產業平均 932,932

相關產業公司數據排行榜

汽車/卡車
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
車用模組/系統
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...