Adient PLC (ADNT) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 3,912,000 4,055,000 3,729,000 3,660,000
毛利 251,000 302,000 250,000 246,000
銷售和管理費用 127,000 148,000 127,000 142,000
研發費用
營業費用 159,000 154,000 137,000 158,000
稅前淨利 35,000 123,000 73,000 65,000
稅後淨利 10,000 95,000 157,000 45,000
母公司業主淨利 -15,000 73,000 135,000 20,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

ADNT 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 ADNT 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
汽車/卡車
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
GM
42,979,000
2
F
45,962,000
3
MGA
10,454,000
ADNT 3,660,000,產業平均 2,608,449
車用模組/系統
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MGA
10,454,000
2
ADNT
3,660,000
3
BWA
3,522,000
ADNT 3,660,000,產業平均 935,859

相關產業公司數據排行榜

汽車/卡車
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
車用模組/系統
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...