Chemours Co (CC) 的現金流量表

近四季自由現金流為 9,000.0 千元。
現金流量表:紀錄一段時間內,企業現金流入和流出金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
折舊與攤銷 78,000 76,000 74,000 71,000
營業現金流 66,000 130,000 484,000 -290,000
投資現金流 -60,000 58,000 -130,000 -101,000
融資現金流 -78,000 325,000 -7,000 -54,000
資本支出 -58,000 -86,000 -135,000 -102,000
自由現金流 8,000 44,000 349,000 -392,000
淨現金流 -76,000 502,000 360,000 -454,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

CC 淨現金流 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 CC 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
基礎材料
淨現金流 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MT
-2,312,000
2
BG
330,000
3
RIO
498,000
CC -454,000,產業平均 -43,892
化工
淨現金流 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
DOW
705,000
2
LYB
-1,074,000
3
PPG
-333,000
CC -454,000,產業平均 -3,598

相關產業公司數據排行榜

基礎材料
  • 排名
  • 公司
  • 淨現金流 (千美元)
展開查看 6~10 名
化工
  • 排名
  • 公司
  • 淨現金流 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...