GPU 模組概念股營收成長率排名

GPU 模組概念股最新營收成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 單季營收年增率 近4季營收年增率
2377 微星 0.04 208,537,600,000
2376 技嘉 -0.29 117,023,039,000
3515 華擎 -0.33 18,364,382,000
6150 撼訊 -0.54 8,532,371,000