GPU 模組概念股現金股利殖利率排名

GPU 模組概念股最新現金股利殖利率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 現金股利殖利率 3年平均現金股息殖利率 5年平均現金股息殖利率
6150 撼訊 0.16 0.06 0.06
2376 技嘉 0.14 0.07 0.06
3515 華擎 0.13 0.08 0.07
2377 微星 0.09 0.06 0.05