Westlake Corp (WLK) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 3,251,000 3,115,000 2,826,000 2,975,000
毛利 642,000 586,000 199,000 466,000
銷售和管理費用 213,000 206,000 224,000 209,000
研發費用
營業費用 246,000 237,000 751,000 243,000
稅前淨利 377,000 365,000 -558,000 233,000
稅後淨利 307,000 295,000 -487,000 185,000
母公司業主淨利 297,000 285,000 -497,000 174,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

WLK 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 WLK 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
基礎材料
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MT
16,282,000
2
BG
13,417,000
3
RIO
27,374,000
WLK 2,975,000,產業平均 1,856,913
塑料
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
WLK
2,975,000
2
台化
2,606,353
3
南亞
1,820,433
WLK 2,975,000,產業平均 505,104

相關產業公司數據排行榜

基礎材料
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
塑料
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...