UFP Technologies Inc (UFPT) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 100,037 100,784 101,497 105,009
毛利 29,645 27,750 26,129 30,083
銷售和管理費用 12,299 12,467 13,118 13,912
研發費用
營業費用 12,603 12,705 13,393 14,159
稅前淨利 15,973 14,141 11,892 15,335
稅後淨利 11,883 11,694 11,608 12,693
母公司業主淨利 11,883 11,694 11,608 12,693

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

UFPT 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 UFPT 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
工業產品
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
CAT
15,799,000
2
DE
15,235,000
3
FERG
7,308,000
UFPT 105,009,產業平均 1,018,808
軟包裝
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
AMCR
3,411,000
2
BERY
3,076,000
3
GPK
2,259,000
UFPT 105,009,產業平均 1,063,119

相關產業公司數據排行榜

工業產品
軟包裝
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...