BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20224 20231 20232 20233
營收 46,690 50,308 53,961 54,211
毛利 29,414 32,440 35,277 35,704
銷售和管理費用 5,850 6,375 6,671 7,248
研發費用
營業費用 6,392 7,031 7,672 7,371
稅前淨利 -47,785 22,749 16,251 12,836
稅後淨利 -47,785 22,714 16,251 12,823
母公司業主淨利 -47,785 22,714 16,251 12,823

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

TCPC 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 TCPC 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,210,000
2
BRK.A
93,210,000
3
CI
49,048,000
TCPC 54,211,產業平均 1,341,048
投資管理
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MS
25,057,000
2
BLK
4,631,000
3
KKR
4,429,831
TCPC 54,211,產業平均 790,279

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
投資管理
載入中 ...