Apollo Global Management Inc (APO) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 4,836,000 13,226,000 2,092,000 10,597,000
毛利
銷售和管理費用 867,000 742,000 777,000 1,208,000
研發費用
營業費用
稅前淨利 1,791,000 951,000 883,000 1,961,000
稅後淨利 1,538,000 750,000 640,000 3,581,000
母公司業主淨利 1,010,000 599,000 682,000 2,756,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

APO 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 APO 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,376,000
2
BRK.A
93,376,000
3
COR
72,252,833
APO 10,597,000,產業平均 1,555,126
投資管理
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MS
26,270,000
2
BLK
4,728,000
3
AMP
4,168,000
APO 10,597,000,產業平均 958,494
資產管理
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MS
26,270,000
2
BLK
4,728,000
3
APO
10,597,000
APO 10,597,000,產業平均 3,165,458

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
投資管理
資產管理
載入中 ...