SL Green Realty Corp (SLG) 的股利政策

最新股利為 4.14 元;現金股利殖利率為 0.0%,超過 0.0% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 現金股利 除息日 現金股利發放日 填息花費日數 股票股利 除權日
2022-11-22 0.31 2022-11-29 2022-12-15 - 0.0
2022-10-25 0.31 2022-11-01 2022-11-15 - 0.0
2022-09-17 0.31 2022-09-30 2022-10-15 - 0.0
2022-08-24 0.31 2022-09-01 2022-09-15 - 0.0
2022-07-19 0.31 2022-08-01 2022-08-15 - 0.0
2022-06-23 0.31 2022-07-01 2022-07-15 - 0.0

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

相關標籤

載入中 ...