SL Green Realty Corp (SLG) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 223,575 221,070 173,220 295,845
毛利 123,827 127,573 85,187 98,966
銷售和管理費用 24,169 23,007 23,039 42,273
研發費用
營業費用 109,607 92,091 73,251 93,109
稅前淨利 -38,357 -379,228 -21,694 -160,058
稅後淨利 -38,357 -379,228 -21,694 -160,058
母公司業主淨利 -34,395 -354,606 -18,326 -149,977

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

SLG 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 SLG 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,376,000
2
BRK.A
93,376,000
3
COR
72,252,833
SLG 295,845,產業平均 1,552,243
REITs
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
PLD
1,956,621
2
CCI
1,641,000
3
WELL
1,749,775
SLG 295,845,產業平均 379,793
商用REITs
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
PLD
1,956,621
2
WELL
1,749,775
3
SPG
1,527,438
SLG 295,845,產業平均 277,906

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
REITs
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
商用REITs
載入中 ...