LKQ Corp (LKQ) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20232 20233 20234 20241
營收 3,448,000 3,568,000 3,501,000 3,703,000
毛利 1,414,000 1,392,000 1,401,000 1,460,000
銷售和管理費用 938,000 979,000 1,022,000 1,044,000
研發費用
營業費用 1,007,000 1,084,000 1,124,000 1,171,000
稅前淨利 389,000 263,000 222,000 231,000
稅後淨利 280,000 203,000 179,000 160,000
母公司業主淨利 281,000 208,000 177,000 158,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

LKQ 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 LKQ 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
汽車/卡車
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
F
42,777,000
2
GM
43,014,000
3
TSLA
21,301,000
LKQ 3,703,000,產業平均 2,485,312
汽車零件零售
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
KMX
5,626,603
2
AZO
3,859,126
3
ORLY
3,976,240
LKQ 3,703,000,產業平均 3,316,924
車用零件
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
GPC
5,783,631
2
LKQ
3,703,000
3
DORM
468,701
LKQ 3,703,000,產業平均 1,574,807

相關產業公司數據排行榜

汽車/卡車
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
汽車零件零售
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...