Hertz Global Holdings Inc (HTZ) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20221 20222 20223 20224
營收 1,810,000 2,344,000 2,496,000 2,035,000
毛利 757,000 1,145,000 1,214,000 761,000
銷售和管理費用 235,000 257,000 246,000 221,000
研發費用
營業費用 157,000 -60,000 497,000 506,000
稅前淨利 556,000 1,119,000 647,000 127,000
稅後淨利 426,000 940,000 577,000 116,000
母公司業主淨利 426,000 940,000 577,000 116,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

HTZ 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 HTZ 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
交通
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
UPS
27,033,000
2
FDX
22,169,000
3
DAL
13,435,000
HTZ 2,035,000,產業平均 1,434,130
運輸設備與租賃
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
R
3,088,012
2
HTZ
2,035,000
3
WAB
2,306,000
HTZ 2,035,000,產業平均 886,724
租車
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
HTZ
2,035,000
2
SNDR
1,561,700
3
PWFL
33,114
HTZ 2,035,000,產業平均 1,209,938

相關產業公司數據排行榜

交通
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
租車
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
載入中 ...