Hercules Capital Inc (HTGC) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20214 20221 20222 20223
營收 72,465 65,157 72,115 84,229
毛利 58,364 51,668 57,925 67,547
銷售和管理費用 19,570 17,283 20,864 19,408
研發費用
營業費用 20,726 19,567 17,794 17,545
稅前淨利 3,712 -3,336 -10,318 53,202
稅後淨利 3,712 -3,336 -10,318 53,202
母公司業主淨利 3,712 -3,336 -10,318 53,202

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

HTGC 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 HTGC 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
76,934,000
2
BRK.A
76,934,000
3
CI
45,199,000
HTGC 84,229,產業平均 1,152,130
投資管理
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MS
16,577,000
2
BLK
4,311,000
3
KKR
1,858,413
HTGC 84,229,產業平均 585,560

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
投資管理
載入中 ...