Hercules Capital Inc (HTGC) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20231 20232 20233 20234
營收 105,090 116,231 116,744 122,603
毛利 86,136 96,583 97,792 102,692
銷售和管理費用 23,316 23,297 23,414 18,240
研發費用
營業費用 20,637 20,883 20,998 16,648
稅前淨利 94,564 94,775 27,967 120,178
稅後淨利 94,564 94,775 27,967 120,178
母公司業主淨利 94,564 94,775 27,967 120,178

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

HTGC 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 HTGC 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
金融
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BRK.B
93,376,000
2
BRK.A
93,376,000
3
COR
72,252,833
HTGC 122,603,產業平均 1,520,465
投資管理
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
MS
25,057,000
2
APO
10,597,000
3
KKR
4,733,017
HTGC 122,603,產業平均 927,916

相關產業公司數據排行榜

金融
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
投資管理
載入中 ...