Fresenius Medical Care AG (FMS) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20222 20223 20224 20231
營收 4,959,885 5,009,307 5,359,070 5,129,785
毛利 1,403,553 1,335,431 1,445,215 1,253,099
銷售和管理費用 1,010,906 972,740 1,023,484 852,912
研發費用 55,612 57,456 63,532 58,157
營業費用 1,048,497 871,827 1,067,766 968,556
稅前淨利 280,420 388,423 296,674 194,501
稅後淨利 214,806 278,110 207,617 145,962
母公司業主淨利 153,426 226,178 148,867 94,175

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

FMS 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 FMS 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
醫療器材
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
TMO
10,345,000
2
ABT
9,964,000
3
BSX
3,856,000
FMS 5,129,785,產業平均 473,784
洗腎
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
BAX
3,592,000
2
DVA
3,070,555
3
佳醫
63,343
FMS 5,129,785,產業平均 1,129,918

相關產業公司數據排行榜

醫療器材
洗腎
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...