BlackBerry Ltd (BB) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20241 20242 20243 20244
營收 373,000 132,000 175,000 173,000
毛利 179,000 85,000 127,000 129,000
銷售和管理費用 96,000 72,000 78,000 150,000
研發費用 52,000 48,000 40,000 38,000
營業費用 190,000 132,000 138,000 185,000
稅前淨利 -8,000 -40,000 -6,000 -52,000
稅後淨利 -11,000 -42,000 -21,000 -56,000
母公司業主淨利 -11,000 -42,000 -21,000 -56,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為全球研究員方案,即可使用

BB 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 BB 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
軟體服務
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
ADBE
5,182,000
2
CRM
9,287,000
3
SNPS
1,649,230
BB 173,000,產業平均 453,483
資安
營收 - 代表性公司數據如下(單位:千美元)
1
CSCO
12,702,000
2
PANW
1,975,100
3
FTNT
1,353,300
BB 173,000,產業平均 1,126,970

相關產業公司數據排行榜

軟體服務
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
資安
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (千美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...