Salesforce Inc. (CRM) 的損益表

損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
季度 20221 20222 20223 20224
營收 5,963,000 6,340,000 6,863,000 7,326,000
毛利 4,408,000 4,727,000 5,019,000 5,312,000
銷售和管理費用 559,000 639,000 667,000 733,000
研發費用 951,000 1,020,000 1,203,000 1,291,000
營業費用 4,054,000 4,395,000 4,981,000 5,488,000
稅前淨利 604,000 826,000 299,000 -197,000
稅後淨利 469,000 535,000 468,000 -28,000
母公司業主淨利 469,000 535,000 468,000 -28,000

付費訂閱後,才能查看此數據

升級為個股研究員方案,即可使用

CRM 營收 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出 CRM 的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
COMP-SOFTWARE
營收 - 代表性公司數據如下(單位:美元)
1
SAP
7,941,810 千元
2
CRM
7,326,000 千元
3
ADBE
4,262,000 千元
CRM 7,326,000 千元,產業平均 2,302,858 千元
Computer and Technology
營收 - 代表性公司數據如下(單位:美元)
1
GOOGL
68,011,000 千元
2
GOOG
68,011,000 千元
3
T
38,105,000 千元
CRM 7,326,000 千元,產業平均 1,471,116 千元

相關產業公司數據排行榜

COMP-SOFTWARE
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (美元)
展開查看 6~10 名
Computer and Technology
  • 排名
  • 公司
  • 營收 (美元)
展開查看 6~10 名
載入中 ...